Kalendarium XX w

1901r.– majątek dworski we władaniu inż.. Zenona Turczynowicza Suszyńskiego

1905r.– założenie cegielni przez Klaudiusza Angermana

1907r.– założenie w Boguchwale tzw. Rady Sierocej

1910r.– wzniesienie i poświęcenie pomnika Grunwaldu

1911r.– inż. Klaudiusz Angerman wy7brany na posła do Parlamentu Wiedeńskiego z ramienia PSL Piast

1913r.– objęci majątku boguchwalskiego przez Wandę Suszycką po śmierci męża

1915r.– ks. Józef Przybyła zostaje proboszczem parafii Boguchwala

1921.22.V– przekazanie majątku przez Wandę Suszycką na rzecz państwa polskiego– utworzenie Fundacji Naukowo– Rolniczej im. Zenona i Wandy Suszyckich pod opieką Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego

1921.04.IX– powstanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (56 dziewcząt członkiniami)

1922r.– założenie przez ks. Stanisława Żytkiewicza Związku strzeleckiego

1922r.– zmarł inż. Klaudiusz Angerman

1926.15.II– powstanie Koła  Stronnictwa Ludowego (45-ciu członków, przewodniczący Ludwik Drozd)

1939.III– VIII– stacjonowanie w Boguchwale

1939. VIII– pierwsza produkcja przemysłowa porcelany w Fabryce Porcelany om. Stanisława Syski

1939.09.IX– wkroczenie okupacyjnych wojsk niemieckich

1944.28.VII– ginie w potyczce z wojskiem niemieckim komendant 39-tej placówki AK Józef Klimczak „Piwko”

1944r.– początek działalności klubu Izolator

1944.XI– Stanisław Tkaczow z Boguchwały pierwszym powojennym wojewodą rzeszowskim

1945.05.VII– elektryfikacja Boguchwały (poświęcenie transformatora)

1946– rekonstrukcja pomnika grunwaldzkiego

1948.22,XII– upaństwowienie Fabryki Porcelany „Boguchwała” Sa z.o.o.

1949.15.II– uruchomienie pierwszego przedszkola państwowego

1951– powstanie Państwowego Ośrodka Maszynowego (POM)

1954.29.IX– Boguchwała stolicą Gromady, w skład której wchodziły: Boguchwała, Lutoryż, Mogielnica, Zwięczyca

1956– założenie Gromadzkiej Biblioteki Publicznej

1960– uruchomienie podmiejskiej linii autobusowej nr 3 do Boguchwały

1973–  działalności zakładowego Ośrodka Kultury „Zapel”

1973.11.X– powołanie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Boguchwale

1978.XII– wmurowanie kamienia węgielnego pod Przychodnię Zdrowia

1980r.– zmarł ks. Józef Przybyła (ur.1880r.) - przez 45 lat był proboszczem parafii

1983. VIII– ZKS izolator Boguchwała awansuje do III  piłkarskiej

1985.27.V– powstanie Społeczno– Kulturowego Towarzystwa Miłośników Boguchwały

1986– oddanie do użytku kompleksu sportowo-rekreacyjnego z basenami

1990.III– ukazanie się pierwszego numeru pisma Osiedlowego Komitetu Obywatelskiego „S” w Boguchwale „Samorządność”

1990.06.V– ukazanie się pierwszego numeru gazety wyborczej Wiejskiego Komitetu Obywatelskiego „Rzecz Boguchwalska”

1990.03.IX– konsekracja nowego kościoła

1993.XII– ukazanie się nowego numeru „Wieści Boguchwalskich”

1994.III– ukazanie się pierwszego numeru Miesięcznika Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „Siloe”

1996.09.VI– oddanie do użytku wielofunkcyjnej  remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale

1996.04.VIII– wmurowanie trzeciej tablicy  w pomnik Grunwaldu poświęconej 50-tej rocznicy wyzwolenia gminy Boguchwała spod okupacji

2008r.—powtórne nadanie praw miejskich Boguchwale

 

Moja mała Ojczyzna”- Boguchwała— kalendarium XXw.