Pole tekstowe: dr Józef Tkaczow

Urodził się 6 marca 1900 roku w rodzinie Romana Tkaczowa, pracownika w majątku boguchwalskim. Po ukończeniu gimnazjum w Rzeszowie, rozpoczyna studia rolnicze agronomia na Uniwersytecie Jagielońskim W Krakowie. Po pierwszym roku przerywa studia na agronomii. Podejmuje studia na wydziale medycznym UJ, które ukończył w 1928 roku. Krótko pracuje w sanatorium przeciwgruźliczym w Bystrej, a później w Rychtalu.

Wraca do Boguchwały. Prowadzi  lekarską, lecząc często za darmo mieszkańców Boguchwały i okolicznych wsi.

Aresztowany w 1943 roku przez Niemców, do końca wojny pozostał w obozach koncentracyjnych (Oświęcim, Oranieburg).

Po wojnie pracuje początkowo jako naczelnik Wydziału Zdrowia WUBP, później jako dyrektor szpitala KWMO. Na tym stanowisku pracował do ostatnich chwil swego życia.

Zmarł 2 grudnia 1972 roku, pochowany na cmentarzu w Boguchwale.

Działał w ruchu ZBoWiD-owskim oraz w wielu organizacjach społecznych: LPZ, LOK, PCK, w Społecznym Komitecie Przeciwalkoholowym, pełniąc w nich  stanowiska.

Przez wiele kadencji pełnił funkcję członka Konitetu Wojewódzkiego PZPR.

W nekrologu  się nieograniczonym autorytetem i poważaniem wśród mieszkańców okolicznych wsi. Jego imię jest wymieniane z pełnym  i uznaniem– ludzie wiedzą, że u „doktor komunisty” zawsze znajdą pomoc i opiekę. Cechowała go nadzwyczajna pracowitość, obowiązkowość oraz szczególn  na krzywdę ludzką.

I takim jako doktora pamiętają go mieszkańcy Boguchwały.

 

Moja mała Ojczyzna”- Boguchwała— dr Józef Tkaczow