Pole tekstowe: inż. Klaudiusz Angerman

Urodzony 7.07.1861 we Lwowie. Po ukończeniu gimnazjum w Przemyślu odbył studia techniczne na wydziale inżynierii politechniki we Lwowie, a następnie w Wiedniu, które ukończył z wynikiem celującym. Od 1885r.bierze udział przy budowie kolei Stryj– Ławocze i Rzeszów– Jasło. W latach 1885-1902 był inżynierem miejskim w Jaśle. Od 1902 poświęcił  geologicznym  (ropa naftowa).

W spółce z przedsiębiorcą naftowym Henrykiem Macherem Założył kilka szybów naftowych w zagłębiu . Za  w te dziedzinie dostał w 1910r. Złoty Krzyż Zasługi. Od 1904r. Związał się z Boguchwałą. W 1904r. Na własny koszt i wg własnego projektu podwyższył wierzę w kościele w Boguchwale. W 1905r. Założył   wapiennik z bocznicą kolejową.

W 1910r. Postawił  kosztem pomnik grunwaldzki w Boguchwale (zaprojektował również pomnik grunwaldzki ). W 1908r. Wstąpił do PSL, w latach 1911-1913 był członkiem Rady Naczelnej PSL.

W latach 1911-1918 był posłem do austriackiej Rady Państwa w okręgu Kolbuszowa– Rzeszów– Głogów, czynny był główni w komisjach budżetowej i wodnej.

W 1914r. Wydaje „Ruch ludowy w powiecie rzeszowskim” i jest redaktorem odpowiedzialnym miesięcznika „Ludowiec” organu PSL.

W latach I Wojny Światowje ofiarował znaczną kwotę na rzecz Legionów Polskich, umundurował własnym kosztem oddziały legionistów w Boguchwale i okolicy. Działał równie aktywnie w stowarzyszeniach charytatywnych na rzecz rannych Polaków.

W 1922 kandyduje do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Je3go żona Marianna była córką Zenona Suszyckiego, ostatniego właściciela Boguchwały. Wydał wiele publikacji związanych z przemysłem naftowym, geologią, budową kanałów i regulacją rzek, a także dotyczących państwa m.in. „Co pierwszy Sejm Rzeczpospolitej załatwić powinien”, „Zarys naszego programu Ekonomicznego”.

Zmarł nagle (11 listopada 1922) na serce na dworcu kolejowym w Nowym Sączu. Pochowany w grobowcu rodzinnym w skrypcie pod kaplicą cmentarną w Boguchwale.

 

Moja mała Ojczyzna”- Boguchwała— inż..Klaudiusz Angerman