Pole tekstowe: Henryk Straszewski

Właściciel dóbr w Boguchwale i Lutoryżu od 1848 roku. Absolwent I Gimnazjum im. St. Konarowskiego w Rzeszowie. Aktywny działacz społeczny w okolicach Rzeszowa, a także twórca wzorowego folwarku w Boguchwale. Od 1855 do 1887 roku był członkiem Wydziału Rady Powiatowej w Rzeszowie. Wieloletni przezes Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej im Feliksa Dymnickiego w Rzeszowie. Twórca Oświaty Ludowej w Boguchwale,  Szkoły Ludowej w Boguchwale, Kurator Fundacji im. Jana Towarnickiego mającego na celu pomoc stypendialną młodzieży ubogiej, uczącej się w gimnazjum lub . Prezes Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego w Rzeszowie. Filantrop, honorowy obywatel miasta Rzeszowa. W 1873 roku zmarł w Boguchwale. Pochowany  w kaplicy rodowej na cmentarzu w Boguchwale.

Prof.. Maurycy Straszewski

Urodzony w Lutoryżu,  gimnazjum klasyczne w Rzeszowie w 1866 roku. Studiował matematykę i filozofię w Pradze (1866– 1867), a następnie w Wiedniu (1867-1869). W Wiedniu doktoryzował się w 1870 roku. Od 1873 wykładał na Uniwersytecie Jagielońskim, gdzie został mianowany profesorem filozofii i pedagogiki w roku 1884. Dobra Boguchwała– Lutoryż przejął w 1889 roku po swym wuju Henryku Straszewskim. Po odzyskaniu niepodległości w 1921r. Sprzedał swój księgozbiór Katolickiemu Uniwersytetowi w Lublinie. Pochowany został w Krakowie.

Moja mała Ojczyzna”- Boguchwała— bracia Straszewscy