Pole tekstowe: ks. Józef Przybyła

Ksiądz kanonik Józef Przybyła urodził się w Turaszówce koło Krosna 17 stycznia 1880 roku jako syn wiejskiego  podstawową ukończył w miejscu zamieszkania, szkołę średnią  w Jaśle. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie w roku1906 otrzymał święcenia  placówkę wikariuszowską objął w Zgłobniu (3 lata). Następnie rok w Głogowie Małopolskim. W latach 1910-1914 pracował jako wikariusz w Łące koło Rzeszowa. Od 1914-1915 administrator parafii Spie za Niżowem, gdzie był internowany przez wojska rosyjskie, które podążały za pokonaną armią austriacką pod Kraśnikiem w kierunku Gorlic.

W grudniu 1915  roku po śmierci poprzedniego proboszcza przejął parafię w Boguchwale. Na tym stanowisku przepracował do grudnia 1960 roku, kiedy przeszedł naemeryturę. Przez następne 20 lat przebywał w parafii jako ksiądz  5 stycznia 1980 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Boguchwale.

Okres pracy ks. Przybyły przypadł na wyjątkowo trudny okrec dla naszej ojczyzny. Pierwsza Wojna Światowa, wojna 1920r.,II Wojna Światowa.

Praca duszpasterska ks. Przybyły to:  Kościół, kancelaria i szkoła. Ks. Przybyła obsługiwał szkołę w Boguchwale i Lutoryżu (Lutoryż wchodził w skład parafii Boguchwała). W 1916 przeprowadził remont plebanii, w 1919 odrestaurowanie wnętrza kościoła parafialnego, 1946 odnowienie polichromii w kościele parafialnym.

Jako przewodniczący Kółka Rolniczego, zabrał się ks. Przybyła do remontu budynku kółka (w miejsce drewnianego wybudowano murowany– stoi do dzisiaj).  Ks. Przybyła jako przewodniczący Rady Szkolnej  i doprowadził do wybudowania budynków szkół w Boguchwale i Lutoryżu. Po ks. Purzyckim przez wiele lat prowadził Kasę Stefczyka, która mieściła się w plebanii (do pomocy było jeszcze dwóch parafian: Ignacy Mielicki z Mogielnicy i Wojciech Żarów z Boguchwały). Praca społeczna i oświatowa, w którą angażował się ks. Przybyła polegała m.in. na tym, że przy Kółku Rolniczym prowadził wszelkiego rodzaju kursy: związane z uprawą roli,  gospodarstwa, hodowli drobiu itp., dla dziewcząt i niewiast kursy szycia, gotowania. Ks.  Sprowadzał specjalnych prelegentów. W niejednym przypadku nie żałował własnych pieniędzy.

2 listopada 1939 roku został aresztowany przez Niemców. Na szczęście po dwóch tygodniach został zwolniony.

Za zgodą i staraniem ks. Przybyły powstała parafia Lutoryż, zatwierdzona  Biskupiej z dnia 24 lipca 1957 roku.

Dnia 1 lipca1956 roku odbył sią Jubileusz 50-lesia kapłaństwa ks. Przybyły, który łączył się 40-letni pobyt jubilata w Boguchwale jako proboszcza.

Na czym polegał ten fenomen ks. Przybyły. Żył prawie sto lat, 74 lata kapłaństwa, w tym 65 lat w Boguchwale, 45 lat jako czynny proboszcz,20 lat jako ks.  Wcześniej o swym grobowcu, aby jak mawiał nie był ciężarem dla swych parafian. Majątku nie pozostawił  zwłok odbyła się6 stycznia. Przewodniczył ks. Stanisław Mac. W eksportacji wzięło udział 30– stu  pogrzebowym przewodniczył ks. bp Jakiel, kazanie wygłosił ks. infułat Jan Stączek, dziekan Rzeszów I. ogromna rzesza wiernych oraz ponad 60 kapłanów oddał ostatnią  zacnemu kapłanowi i gorącemu patriocie.

 

 

 

Moja mała Ojczyzna”- Boguchwała— ks. Józef Przybyła