Położenie Boguchwały

Informacje o położeniu

Moja mała Ojczyzna”- Boguchwała— informacje o położeniu

Gmina Boguchwała leży pomiędzy 20º, a 21º długości geograficznej wschodniej i 50º szerokości geograficznej północnej. Pod względem fizyczno-geograficznym należy do obszaru Europy Zachodniej, prowincji Karpaty i Podkarpacie, podprowincji - Zewnętrzne Karpaty, makroregionu - Pogórze Karpackie, mezoregionu - na granicy Przedgórza Rzeszowskiego i Pogórza Strzyżowskiego. Pod względem administracyjnym gmina Boguchwała znajduje się w powiecie rzeszowskim województwa podkarpackiego.

Graniczy z nią 6 innych gmin:

Świlcza od północnego-zachodu, Rzeszów od północy, Tyczyn od wschodu, Lubenia od południowego - wschodu, Czudec od południa i Iwierzyce od zachodu.

Gminę tworzy 10 miejscowości: Miasto Boguchwała, Lutoryż, Mogielnica, Racławówka, Nosówka, Zarzecze, Niechobrz, Kielanówka,  Zgłobień, Wola Zgłobieńska, liczących prawie 18,5 tys. mieszkańców. Łączna ich powierzchnia wynosi 8.897 ha . Najliczniejszą miejscowością w gminie jest miasto Boguchwała - 5.531 mieszkańców. Największą pod względem powierzchni - Niechobrz, najmniejszą - Zarzecze z 257,99 ha powierzchni i 536 mieszkańcami.

Dogodne położenie komunikacyjne czyni Gminę łatwo dostępną dla turystów. Stolica gminy - Miasto Boguchwała znajduje się przy drodze krajowej numer 9 wiodącej w kierunku granicy państwa polskiego ze Słowacją i przejścia granicznego w Barwinku. Ważne znaczenie dla gminy ma również jej położenie na obrzeżach miasta Rzeszowa, będącego stolicą województwa podkarpackiego.