Pole tekstowe: Legenda o powstaniu nazwy Boguchwała

Kościół wybudowany przez Teodora Lubomirskiego.

W 1724 roku książę Teodor Lubomirski został właścicielem Piotraszówki alias „Pietraszówki”, którą to nazwę utworzono od imienia pierwszego jej posiadacza, imć pana Piotra Kmity (ok. 1350r.). Wspomniany książę Teodor należał ponoć do osób, które za nic miały nakazy boskie i prawa ludzkie.

W życiu magnata pełnym  hulaszczych uciech, przemocy i gwałtów, dosyć nieoczekiwanie nastąpiła zdecydowana zmiana. Głęboka refleksja nad swymi uczynkami sprawiła, że skrucha i chęć  góę nad wyniosłością księcia. Winy były chyba spore, gdyż ksiądz spowiednik w ramach pokuty nakazał wielmoży zbudowanie trzech  zaś stosowną  pragnącego odpokutować swoje przewinienia, zabrał się do  mieszkańców okolicznych wsi była to  culpa (szczęśliwa wina), gdyż dzięki temu powstały świątynie w Zabierzowie i Zgłobniu. Ostatni kościół książę wybudował w należącej do niego Pietraszówce.

Finis coronat opus (koniec wieńczy dzieło)- jak powiada przysłowie.

Kończąc budowę ostatniej świątyni w  Roku Pańskim 1728-jej mozny fundator padł na kolana i z wielką ulgą i radością wypowiedział słowa: „Bogu dzięki”.

W takich oto  się ostatni etap ciężkiej pokuty. Winy zostały odpuszczone.

Bogobojna postawa „pana na Piotraszówce” bardzo wzruszyła jej mieszkańców. Od tej pory Piotraszówkę coraz częściej nazywano: „Bożachwała”.

Współczesnie brzmiąca nazwa Boguchwała została urzędowo nadana i zatwierdzona przez króla Polski Augusta II z dynastii saskiej. Władca ten nadał Boguchwale prawa miejskie IV kategorii wraz z możliwością organizowania jarmarków.

Tak ot przedstawia się rodowód oryginalnej bądź co bądź nazwy  naszej miejscowości.

 

Moja mała Ojczyzna”- Boguchwała— legenda o powstaniu nazwy Boguchwała