Pole tekstowe: ks. ppłk Stanisław Żytkiewicz

Urodzony w Boguchwale w rodzinie organisty. Szkołę podstawową ukończył  w 1900  naukę w gimnazjum klasycznym  w 1900  roku, ale na skutek choroby płuc w roku 1907 naukę kontynuował systemem eksternistycznym. Maturę złożył 1910  do Seminarium Duchownego w Przemyślu, które ukończył w roku 1914. Jako ksiądz został Kapelanem I Brygady  Legionów Polskich. Odznaczony był Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Rycerskim. W latach 1927-1928 studiował filozofię  na Wydziale Teologii Uniwersytetu warszawskiego. Został przeniesiony w stan spoczynku w 1937 roku jako podpułkownik Wojska Polskiego. Zmarł w Boguchwale i tam jest pochowany.

(W opracowaniu A. Rusinka z 1933r. Znajdujemy następujący opis na temat rodziny Żytkiewiczów)

….Na szczególne uznanie zasługuje organista, 70-letni p. Żytkiewicz. Po objęciu posady w Boguchwale udzielał ojcom naszym nauki czytania i pisania, kiedy jeszcze nie było szkoły.   W ciągu półwiekowej pracy w swoim zawodzie, nieskazitelnym trybem życia zdobył sobie w całej okolicy powszechny szacunek. Jego synowie zajmują szczytne stanowiska. Starszy Stanisław był kapelanem I Brygady Legionów Polskich. Obecnie (rok 1933) jest dziekanem wizytatorem w randze podpułkownika WP. Młodszy Aleksander po ukończeniu wyższych szkół w Warszawie, zajmuje poważne stanowisko w stolicy naszego państwa. Pan Żytkiewicz (ojciec) jest synem ziemianina, któremu rząd rosyjski skonfiskował majątek za udział w powstaniu

Moja mała Ojczyzna”- Boguchwała— ks. ppłk Stanisław Żytkiewicz